Ympäristöjärjestelmät

Ympäristöjärjestelmät osoittavat sitoutumista vastuulliseen toimintaan. Autamme valitsemaan oikean.

Lue lisää

Ympäristövastuu aiheinen kuvitus, jossa kuvataan ympäristötyön johtamista ja prosesseja

Ympäristöjärjestelmä lyhyesti

Ympäristöjärjestelmät ovat johtamisen työkaluja, joilla ympäristöasiat saadaan huomioitua kattavasti ja tavoitteellisesti. Ympäristösertifikaatti osoittaa asiakkaille ja muille sidosryhmille sitoutumisen vastuulliseen toimintaan.

Kaikki järjestelmät sisältävät samat peruselementit. Ne perustuvat ympäristövaikutusten tunnistamiseen ja seurantaan, vaativat ympäristötyön vastuiden määrittelyn, tähtäävät jatkuvaan parantamiseen ja edellyttävät säännöllistä raportointia. Monia erojakin järjestelmissä on. Silloin, kun vielä ei ole ympäristöjärjestelmää käytössä, onkin tärkeää miettiä huolellisesti mikä monista markkinoilla olevista järjestelmistä sopisi juuri teidän yrityksellenne. Sopiva järjestelmä tukee teitä ympäristötyönne tavoitteiden saavuttamisessa ja vastuullisuudesta viestimisessä.

 

Kansainvälinen standardi, joka on kehittynyt vuosikymmenten aikana kaikille toimialoille sopivaksi. Kattava ja selkeä järjestelmä, jonka sertifikaatti varmasti tunnistetaan kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhdistyy saumattomasti muihin ISO-sarjan mukaisiin johtamisjärjestelmiin, mutta toimii itsenäisestikin.

ISO 14001 -sertifikaatin myöntää akkreditoitu sertifiointialan yritys, joita on Suomessa useita. 

Virpi Vuorella on kokemusta ISO 14 001 -järjestelmien rakentamisesta usealla toimialalla sekä Lead Auditor -pätevyys. Yhteistyö järjestelmän eri osa-alueiden kehittämisessä tai vaikka kokonaisen järjestelmän rakentamisessa, onnistuu siis hyvin. Ota yhteyttä vaikkapa ympäristönäkökohtien kartoitukseen, säädöstenmukaisuuden arviointiin, sisäisen auditoinnin prosessien luomiseen tai seurannan ja raportoinnin kehittämiseen liittyen.

Lisätietoa ISO -standardien mukaisesta ympäristöjohtamisesta Suomen standardoimisliitto SFS:n  ja ISO:n sivuilta. 

Ekokompassi on kotimainen ympäristöjärjestelmä, joka on suunnattu erityisesti PK-sektorille ja yleisötapahtumiin. Vaatimuksiltaan Ekokompassi ei ole niin kattava kuin ISO 14 001, joten se on helpommin rakennettavissa ja ylläpidettävissä.

Ekokompassi myöntää sertifikaatin auditoinnin perusteella, aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Järjestelmän vuosimaksuun sisältyy myös koulutusta ja neuvontaa, sekä seuranta- ja raportointityökalu. Ekokompassi-järjestelmän omistaa Suomen Luonnonsuojeluliiton Kinos Oy. 

Virpi Vuori on Ekokompassin akkreditoitu yhteistyökonsultti, eli auditoijaa valitessa ja neuvontoihin liittyen, voi mielellään olla yhteydessä. Lisäksi, jos haluatte lisäasiantuntemusta Ekokompassi-järjestelmää toteuttaessa, esimerkiksi erilaisiin ympäristötyön kehitysprojekteihin tai koulutuksiin liittyen, autamme mielellämme.  

Ekokompassin kotisivuilta löydät lisätietoa.

Ympäristödiplomi on Suomen evankelis luterilaisen kirkon oma ympäristöjärjestelmä seurakuntien, seurakuntayhtymien ja muiden kirkon omien organisaatioiden käyttöön. Järjestelmä sisältää paitsi perinteisen ympäristöjohtamisjärjestelmän elementit, myös laadullisia tavoitteita, joilla seurakuntien ympäristötavoitteita ohjataan yhdenmukaiseen suuntaan.

Sertifikaatin myöntää tuomiokapitulin tekemän auditoinnin perusteella kirkkohallitus.

Ympäristövastuu Virpi Vuorella on kokemusta myös Ympäristödiplomi-järjestelmästä. Ota siis ihmeessä yhteyttä, jos seurakuntasi suunnittelee järjestelmän rakentamista, ympäristötyön kehitysprojekteja tai vaikka järjestelmänne päivitystä uuden, 2020 version mukaiseksi.

Ympäristödiplomista löydät lisää tietoa täältä.

Green Office on WWF Suomen ylläpitämä ympäristöjärjestelmä. Green Office on kevyempi vaatimuksiltaan ja helpompi ylläpitää kuin ISO 14 001. Green Office on alun perin erityisesti toimistoympäristöjen järjestelmä, mutta se on myös laajennettavissa muuhun toimintaan.

Green Office -organisaatio auditoi järjestelmät itse ja myöntää sertifikaatit. Konseptiin kuuluu myös viestintämateriaaleja, raportointityökalu ja neuvontaa.

Ottakaa yhteyttä Ympäristövastuu Virpi Vuoreen, kun toivotte apua järjestelmän rakentamisessa, tukea ympäristötavoitteiden asettamisessa ja toteuttamisessa tai asiantuntijaa kouluttamaan henkilökuntaanne.

Lue lisää Green Office -järjestelmästä.

Green Key on hotelli- ja matkailualan kansainvälinen ympäristöjärjestelmä, jota ylläpitää Suomessa voittoa tavoittelematon Green Key Finland. Järjestelmän rakentamiseen, ylläpitoon ja koulutuksiin saa neuvontaa ja koulutuksia Green Key Finlandilta ja Sustainable Travel Finlandilta. Sertifikaatit myöntää Green Key Finland.

Ympäristövastuu Virpi Vuori voi tarjota tukea ja asiantuntemusta Green Key -sertifioiduille matkailuyrityksille, kun selkeimmät ympäristötavoitteet on jo saavutettu. Kun todella pitäisi lähteä pureutumaan prosesseihin, jotta saadaan otettua lisää merkittäviä askelia ympäristön hyväksi, kannattaa ottaa yhteyttä.  

Green Key Finlandin sivuilta löydät lisätietoja. 

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä

Ympäristövastuuasioiden ammattilainen palveluksessanne.