Palvelut

Tarjoamme asiantuntijapalveluita pienille ja keskisuurille yrityksille sekä julkisille organisaatioille, jotta ne voisivat parantaa vastuullisuuttaan. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan juuri teidän toimintaanne sopiva kokonaisuus ja lähdetään yhdessä kehittämään vastuullisuustyötänne.

Alla esimerkkejä palveluistamme.

Vastuullisuustyö. Palveluitamme vastuulliseen johtamiseen: ympäristöstrategia, ympäristöohjelma, ilmastotiekartta, ympäristöjärjestelmät, LEAN-projektit, seuranta ja raportointi.

Vastuullisuus yritystoiminnassa

Toimiva ympäristöjohtaminen

 • Vastuullisuustyön suunnanmääritys: Tietopaketti ja työpaja strategian ja vastuullisuuspolitiikan valmistelemiseksi.
 • Ympäristö- tai vastuullisuusohjelman laatiminen: Painopistealueiden tunnistus ja ohjelmarunkotyöpaja.
 • Ilmastotiekartta: Tavoitteiden määrittely sekä tarvittavien askelien määrittäminen ja aikatauluttaminen.
 • Ympäristötyön seuranta: Mittareiden kartoittaminen ja tiedonsaannin kattavuuden varmistaminen seurantaa kehittämällä.
 • LEAN-projektit: Toiminnan prosessien kehittäminen ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Ympäristötyön prosessien kehittäminen.

Ympäristöjärjestelmien rakentaminen

 • Kokonaisprojekti: Asiantuntijapalvelu ja projektikoordinaatio järjestelmän rakentamiseksi, aina järjestelmävalinnasta sertifiointiin.
 • Lähtötilannekartoitus: Valitun järjestelmästandardin mukaan tehtävä katselmus ympäristötyön nykytilasta.
 • Ympäristönäkökohtien tunnistus ja merkittävyyden arviointi: ISO 14001 standardin mukainen, säännöllisesti toteutettava kartoitus, ympäristötyön painopistealueiden määrittämiseksi.
 • Raportointi: Ympäristötiedon keräämisen, käsittelyn ja eri kohderyhmille suunnattavan viestinnän kehittäminen.
 • Sisäiset auditoinnit: Auditointiprosessien luonti ja toteutuksen tuki.
 • Koulutukset: Koulutuspaketit johdolle ja eri henkilöstöryhmille taustatiedoksi, järjestelmäperehdytykseen ja motivointiin.

Vastuullisuuden kehittäminen

Kehitysprojektit ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi

 • Kemikaaliturvallisuus: Kartoitetaan ja päivitetään kemikaaliprosessit aina hankinnoista jätehuoltoon. Varmistetaan, että prosessit ovat säädöstenmukaisia ja minimoidaan samalla työturvallisuus- ja ympäristöriskit.
 • Jätehuolto: Prosessin kokonaisvaltainen tarkastelu, kehitysaskelien määrittely ja toteutus. Tavoitteena mm. jätteen määrän vähentäminen, jätteiden hyötykäytön lisääminen ja erityisjätteisiin liittyvien riskien minimointi.
 • Vastuulliset hankinnat: Tunnistetaan ympäristö- ja sosiaalisen vastuun kysymykset, jotka liittyvät raaka-aine-, tuote- ja palveluhankintoihin liittyen. Asetetaan kehitysaskeleet kohti vastuullisempia hankintoja.

Muita palveluita

 • Koulutukset ja perehdytykset ympäristöasioihin ja ympäristöjärjestelmiin.
 • Ympäristöpäällikkö-palvelu osa-aikaiseen ympäristöasiantuntijan tarpeeseen.
Vastuullisuustyö. Palvelumme ympäristötyön ja vastuullisuustyön kehittämiseen: jätehuolto, kemikaaliturvallisuus, johtamisen prosessien kehittäminen, LEAN, ympäristölupahakemukset, ympäristöpäällikkö-palvelu.
Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä

Ympäristövastuuasioiden ammattilainen palveluksessanne.